Nytt servicekontor

Bygging av nytt servicekontor i Aure sentrum

Tekst i prosjekt