Flytting av kommunehus

Huset ble flyttet helt

Tekst i flytting av kommunehus

Flytting av kommunehuset